VITAMIN C & THYMOLUCAN

Tăng miễn dịch tối ưu với hệ tác động kép 3 thành phần tự nhiên Vitamin C + Thymomodulin + Beta glucan. Giảm nhanh các hiện tượng nhiệt miệng, viêm loét miệng lưỡi. Giảm các bệnh viêm đường hô hấp, ốm vặt.

Hộp 20 ống x 10 ml

Đặt hàng ngay Cách nhanh nhất để chúng tôi phục vụ bạn sớm hơn!